23.10.2013

: ord for onsdag

"Everywhere she walked the colors shouted and sang around her... In October any wonderful unexpected thing might be possible."
  
Elizabeth G. Speare

16.10.2013

:ord for onsdag

"When all you pictured failed
and all your dreams are crossed
remember that your strength is also built 
on what you lost

The noble art of letting go..."
  
Rebekka Karijord

09.10.2013

: ord for onsdag

Din veg

Ingen har varda den vegen
du skal gå
ut i det ukjende,
ut i det blå.

Dette er din veg.
Berre du
skal gå han. Og det er 
uråd å snu.

Og ikkje vardar du vegen,
du hell.
Og vinden stryk ut ditt far
i aude fjell.

Olav H. Hauge